Smer logo
 

Služby na www.dane.sk

Občianske združenie Daňova reforma a spoločenský rozvoj (oz DRSR) spolupracuje so špičkovými odborníkmi z oblasti ekonomického života.

Odborné právne a ekonomické poradenstvo Vám našim postredníctvom zabezpečia:

 • advokáti so špecilizáciou na správne právo
 • advokáti so špecilizáciou na trestné právo
 • advokáti so špecializáciou na obchodné právo
 • znaci z odboru ekonomiky a hodnotenia podnkov, duševného vlastníctva
 • exekútori
 • účtovníci
 • audítori
 • ekonomickí poradcovia a konzultačné spoločnosti
 • súkromné detektívne kancelárie
 • bezpečnostné agentúry
 • bývalí zamestnanci štátnych inštitúcií
 • rôzne osoby z ekonomického, politického života
 • a silnú pomoc poskytujú aj samotné daňové subjetky

Naše služby sú spoplatnené (viď cenník) - niektoré špeciálne prípady (predovšetkým mediálne kauzy) po dojednaní podmienok s radosťou zastúpime aj bezodplatne.

Spomedzi širokého spektra služieb vyberáme:

 • Poradenstvo v oblasti daňového konania
 • Právne posúdenie stavu a zistení o výsledku daňovej kontroly
 • Zastupovanie vo všetkých daňových konaniach (odvolacie, konanie o vylúčení zamestnanca správcu dane, exekučné konanie)
 • Zastupovanie v daňovom konaní
 • Zastupovanie v trestnom konaní (krátenie dane, neodvedenie dane a poistného, daň určená pomôckami a pod.)
 • Zastupovanie v súdnom konaní (vypracovanie žaloby, uplatnenie náhrady škody...)
 • Poradenstvo o oblasti právnej ochrany pred neoprávneným zásahom zo strany daňového úradu
 • Spracovanie a archivácia písomností
 • Preberanie a preposielanie zásielok z daňového konania