Smer logo
 

Británia znížila dane - podporila spotrebu

Silno kritizované zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré uskutočnila britská vláda, je účinné - podporilo výdavky spotrebiteľov.

Konštatovalo to v správe Stredisko pre výskum ekonomiky a obchodu (CEBR). Zníženie sadzby DPH nadobudlo účinnosť prvého decembra minulého roku. CEBR zistil, že kým v novembri bol ročný vzostup tržieb maloobchodu 1,6 % v decembri vzrástol na 2,6 %. V januári bola jeho ročná miera vzostupu 3,2 % a vo februári klesla na 3 %. Podľa ústavu sa výdavky obyvateľstva v posudzovanom období zvýšili o 2,1 miliardy GBP (2,31 miliardy eur). CEBR označil tento výsledok za "pozoruhodný". Podľa neho sa za rok účinnosti vládneho opatrenia zvýšia výdavky obyvateľstva o 8-9 miliárd GBP.

CEBR navrhuje vláde, aby účinnosť nariadenia o poklese DPH, ktoré by malo skončiť platnosť v januári 2010, predĺžila ešte o pol roka, kým ekonomika viac nezosilnie. Ináč hrozí, že sa spotrebiteľské výdavky znížia, čo poškodí predpokladaný krehký vzostup hospodárstva.

Rozhodnutie britskej vlády znížiť DPH kritizovali domáci aj zahraniční oponenti. Tvrdili, že zníženie dane o 2,5 % bolo nevýrazné. Avšak aj v jeho dôsledku prichádza štát o prostriedky, ktoré v období prudkého rastu štátneho dlhu potrebuje.

CEBR žiadal vlani koncom roka zníženie DPH až o 5 %. Avšak tvrdí, že rast tržieb maloobchodu nemá nič spoločné s poklesom maloobchodných cien, lebo tie sa od poklesu DPH nezmenili.

Informovala o tom britská rozhlasová a televízna spoločnosť BBC

Zdroj: TASR, 14. Apríl 2009