Smer logo
 

Živnostníci - Preddavky na daň budú platiť štvrťročne

Ak mal živnostník za predchádzajúce obdobie (rok 2008) príjem vyšší ako 50 000 SKK, resp. 1 660 €. bude povinný hradiť daňovému úradu preddavky na daň.

Živnostníci sú povinní platiť štvrťročné preddavky, pokiaľ za minulý rok na dani zaplatili 50 000 a viac korún. Ak zaplatili vyše pol milióna korún, preddavky sú od apríla mesačné. Hranice v € sú 1659,70 € resp. 16 596,96 €. Ak teda bežne zarábajúci živnostník zaplatil daň vyše 50 000, ale menej než 500 000 Sk za celý rok 2008, do 30. júna 2009 musí zaplatiť preddavok na daň z príjmu vo výške štvrtiny minulý rok zaplatenej dane.

Potom platí rovnakú sumu aj do 30. septembra, 31. decembra 2009 a 31. marca 2010.

Jednoduchý príklad: Živnostník zarobil v roku 2008 milión korún. Od príjmu odráta nezdaniteľnú časť vo výške 98 496 SKK a dostane základ dane 901 504 Sk. Následne si vyráta 19 %-nú daň (171 286 Sk). Ak má živnostník 3 deti, z dane odráta aj sumu bonusu, t.j. 3-krát 6 822 Sk, teda jeho daňová povinnosť za rok 2008 bude vo výšk 150 820 Sk (5 006 €), čo znamená to, že do konca júna živnostník bude povinný daňovému úradu zaplatiť 1 252,58 € (37 705 Sk)

zdroj: Daňové riaditeľstvo