Smer logo
 

Kto porušuje zákon - pôjde do BASY - hovorí Šulaj...

Ing. Igor Šulaj, generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR, oznamuje všetkým daňovým subjektom, že kto porušuje zákon, pôjde do basy.

Zabudol však na skutočnosť, že jedným z najväčších porušovateľov zákona je samotné Daňové riaditeľstvo.

Mnohí zamestnanci Daňového riaditeľstva sú nevzdelaní, nemajú základné právne vedomie a svojou nevedomosťou hrubo poškodzujú práva daňových subjektov.

Za ich nevzdelanosťou však stojí aj ich nízke finančné ohodnotenie a malá podpora zamestnávateľa. A to neplatí len pre oblasť daňovej správy. Slovensko potrebuje vzdelaných ľudí, ktorí budú ohodnotení tak, že ich nebude lákať prijímanie úplatku, budú mať chuť sa zvdelávať a budú ochotní do práce investovať aj osobný čas a prostriedky. Viete, že daňoví úradníci si často musia na svoje náklady zabezpečovať aktualizované znenie zákonov? Aká je to položka, keď radový zamestnanec Daňového riaditeľstva zarobí sotva €500 mesačne? Má takáto osoba motiváciu vzdelávať sa? Chcete, aby taká osoba rozhodovala aj o Vašom osude?

Rozhodnutia, ktoré poškodili daňové subjekty a časom sa ukázalo, že boli vydané v rozpore so zákonom Vám prinesieme už čoskoro.

Preto apelujeme - dajte vyššie platy daňovým úradníkom, sudcom, policajtom a prokurátorom - TO je najlepší recept na zlepšenie situácie na Slovensku!

Je preukázateľné, že na Slovensku sa zneužíva inštitút určenia dane podľa pomôcok a sú nadmerne vykonávané aj tzv. opakované daňové kontroly, ktoré sú protiústavné.

Kto pôjde do basy za obete, ktoré svojim konaním poškodili zamestnanci Daňového riaditeľstva?

Sledujte stránku www.dane.sk a už čoskoro Vám prinesieme informácie o porušovaní zákona zamestnancami Daňového riaditeľstva.