Smer logo
 

Študenti: podať daňové priznanie sa Vám oplatí

Študentom sa oplatí podať daňové priznanie, ak im zamestnávateľ vyplácal počas roka 2008 príjem znížený o daň. Keď mali príjmy do 1634,74 eur (49.248 Sk) alebo ak im zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie dane, študenti daňové priznanie nepodávajú.

Daňové priznanie musia študenti podať aj v prípade, ak mali príjmy v zahraničí, príjmy z podnikania alebo ak chcú, aby im štát vrátil zrážkovú daň, ktorú im zrážal zamestnávateľ v prípadoch, keď mali príjem do 165,97 eura (5000 Sk) mesačne.

"Daň v daňovom priznaní obvykle vyjde nižšia preto, lebo od základu dane sa v daňovom priznaní odpočítava tzv. nezdaniteľná časť na daňovníka, ktorá je 3269 eur (98.496 Sk). A to aj vtedy, ak študent pracoval len časť roka," hovorí daňový poradca Jozef Mihál.

Štát je povinný preplatok na dani z ročného zúčtovania dane vyplatiť najneskôr do 10. mája 2009. Ak študentom urobí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, preplatok na dani im zamestnávateľ vyplatí najneskôr do 31. mája 2009 vo výplate za apríl 2009. "Ročné zúčtovanie dane, ktoré urobí študentovi zamestnávateľ, nahradí daňové priznanie," dodáva Mihál. Študenti v takom prípade už daňové priznanie nepodávajú. Od príjmov si študenti môžu odpočítať odvody, ktoré si platili dobrovoľne, napríklad nemocenské poistenie.

Študent môže pracovať na základe dohôd, ktoré upravuje Zákonník práce a to na dohodu o vykonaní práce, pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej činnosti. Podľa Mihála je práca na dohodu o brigádnickej činnosti pre študentov najvýhodnejšia.

Zdroj: TASR • 29.3.2008