Smer logo
 

Neplatiči daní • Česko bude miernejšie - Slovensko bude trestať

Zistili sme, že dňa 18.3.2009 Slovensko aj Česko (nezávisle na sebe) priniesli na verejnosť dve rôzne predstavy o postupe pri riešení nedoplatkov na daniach.

Podľa osobných skúseností a poznatkov som sa vždy domnieval - no teraz som o tom aj presvedčený, že České zákony, inteligencia, spôsob rozhodovania a práce je na omnoho vyššej kultúrnej a spoločenskej úrovni ako na Slovensku.

Je logické, že počas krízy je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré subjektom pomôžu prežiť. Veď niekdy stačí malá pomoc, ktorá umožní firme či živnostníkovi preklenúť ťažké obdobie, ktoré on v budúcnosti štátu prinesie na hodnotách, ktoré vyprodukuje.

Vyhlásenie Daňového riaditeľstva SR, že bude tvrdo podávať jedno trestné oznámenie za druhým je nelogické, neprijateľné a poľutovania hodné.

Pýtam sa Vás, pán riaditeľ, prečo vyvolávate strach a neitostou v týchto časoch a to predovšetkým u radových daňových subjektov. Nie je teraz doba, kedy je treba sa zopnúť a spoločne v týchto časoch prežiť určité obdobie? Ako môže radový občan pracovať, keď je neustále prenasledovaný potrebou prežiť, ktorú teraz ešte dopĺňate hrozbou trestných stíhaní, ktoré sú vo väčšíne prípadov v tomto čase zmätočné?

Trestného činu sa dopúšťa ten, kto v čase, kedy má nedoplatky na daniach uhrádza iné záväzky (napr. faktúry, nákup materiálu a pod.). Lenže podnikatelia, ktorí sú v druhotnej platobnej neschopnosti neplatia nič. Preto automatické podávania jedného trestného oznámenia za druhým, bez uvažovania a rozmyslu, je nielen záťažou pre daňové subjekty, ale aj pre políciu, prokuratúru a súdy a v konečnom dôsledku aj pre samotné Daňové riaditeľstvo, lebo musí pripraviť dokumentáciu, trestné oznámenie spracovať a podať. Avšak trestné oznámenie v prípade, že daňový subjekt preukáže, že bol v druhotnej platobnej neschopnosti a sám nič v tom čase neuhrádzal, končí väčšinou jeho zastavením.

Preto Vás vyzývam, premýšľajte a svoju energiu radšej venujte hľadaniu pozitívnych riešení - napríklad ako motivovať ľudí pracovať, zarábať, zamestnávať a platiť dane.

Berte si príklad od Vašich kolegov z Českej republiky, kde už okrem iného dávno pred nami (Slovenskom):

Prečo stále niečo skúšate a neučíte sa zo systémov,kde už veci fungujú (Francúzsko, Nemecko, Česko a podobne)