Smer logo
 

Udelená pokuta nesmie byť likvidačná!

Pred časom sme vyhrali súd. Správca dane udelil spoločnosti AKROPOLA sro za údajne nepodanie daňového priznania za rok 2002 pokutu vo výške 1.200.000 Sk až po 4 rokoch, kedy ku porušeniu povinnosti došlo. Podľa našich zistení to bola historicky najvyššia pokuta za tento typ pristupku a táto mimoriadna výška mala splniť jediný účel - zlikvidovať daňový subjekt z dôvodu, aby spoločnosť AKROPOLA sro nemala možnosť v budúcnosti uplatniť si voči Daňovému riaditeľstvu a jeho zamestnancom nárok na náhradu škody z titulu neoprávnených opakovaných daňových kontrôl, ktoré správca dane vykonával viac ako 5 rokov! Ku kauze AKROPOLA sro Vám ďalšie informácie prinesieme už čoskoro.

Prípadu sa ujal tím špecialistov spolupracujúcich so stránkou www.dane.sk a takmer po roku sporov bola táto pokuta zrušená a súdom deklarovaná ako "likvidačná". Podľa úvahy senátu Krajského súdu v Košiciach:

Pokuta likvidačného charakteru nemôže plniť preventívnu funkciu!

V rozsudku sa ďalej uvádza, že pri udeľovaní sankcií a pokút - aj keď má správca dane stanovené rozpätie, neznamená to však, že pokuta môže byť uložená v ľubovoľnej výške. Z textu rozhodnutia uvádzame:

Pri sankciách, najmä pri ukladaní pokút, sa uplatňuje správne uváženie s prihladnutím na viaceré faktory. určenie výšky pokuty v rámci určeného rozpätia je a pojmovo musí byť vecou voľného uváženia. To však neznamná, že pokuta môže byť v ľubovoľnej výške. Voľná úvaha aj pri takomto rozhodovaní je myšlienkový proces, v rámci ktorého má správny orgán brať na zreteľ závažnosť porušenia predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu, jeho následky a dobu trvania protiprávnosti. Pokuta musí spĺňať nielen požiadavku represie, ale aj preventívny účel s prognózou budúceho pozitívneho správania dotknutej osoby. Samo rozpätie sadzby pokuty pritom nemôže zvádzať k uloženiu pokuty neprimeranej charakteru a výsledkom činnosti pokutovanej osoby. Pokuta likvidačného charakteru nemôže totiž plniť preventívnu funkciu.

Celý text rozhodnutia Krajského súdu č. 7S/30/2007 sa nachádza tu!

V prípade, že máte podobné problémy, s radosťou Vám pomôžeme alebo ich zverejníme pre potreby ďalších obetí.