Smer logo
 

Podnikateľka čo nepodnikala, pripravila s pomocou pracovníčiek daňového úradu štát o 17 miliónov

Autor: Marcela GÁLOVÁ • zdroj: www.cassovia.sk/korzar • 11.9.2002

Košice - Netradičný a súčasne i smutný bol pohľad na trestnú lavicu Krajského súdu v Košiciach, ktorú v pondelok obsadilo päť žien vo veku od 40 do 55 rokov. Išlo o podnikateľku Evu Ď. obvinenú z pokračujúceho trestného činu podvodu a štyri pracovníčky Daňového úradu Košice IV., ktoré mali individuálnou mierou prispieť k tomu, aby spolu s ňou spôsobili štátu škodu 17 miliónov.

Uvedenú kauzu mal senát pojednávať celý týždeň. Ale po tom, čo sa ukázalo, že obvinená Eva Ď. nepozná obsah obžaloby, teda že ju nedostala a neoboznámila sa s tým, čo jej prokurátor kladie za vinu, predseda senátu pojednávanie odročil. Pod tento zbytočný odklad sa podpísala nedbanlivosť obvinenej, ktorá zmenila bydlisko, ale o novej adrese súd neinformovala.

Históriu podvodníckej kauzy začali písať Eva Ď. a JUDr. Dagmar Š. Prvá z nich mala po vzájomnej dohode založiť v novembri 1997 spoločnosť Skania, s. r. o., so sídlom v Košiciach. Ukázalo sa však, že táto firma, ktorej konateľkou bola obvinená, počas celej svojej existencie, nevyvíjala žiadnu podnikateľskú činnosť. Napriek tomu si Eva Ď. na Daňovom úrade Košice IV päťkrát uplatnila nárok na vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty.

Podľa obžaloby prokurátora sa tak prvý raz stalo v decembri 1997, keď podnikateľka predložila Daňovému úradu Košice IV daňové priznanie s fingovanými údajmi o zdaniteľných plneniach. Na ich základe si uplatnila nárok na vrátenie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 687 495 korún. Uvedenú sumu daňový úrad poukázal na bežný účet spoločnosti Skania, vedený v košickej filiálke Poľnobanky, a. s., Bratislava 16. januára 1998.

V ten istý deň Eva Ď. predložila Daňovému úradu Košice IV ďalšie daňové priznanie s fingovanými údajmi, na základe ktorého požiadala o vrátenie nadmerného odpočtu DPH vo výške 486 062 korún. O mesiac neskôr už bola táto suma prevedená na účet podnikateľky v Poľnobanke. Nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH si "podnikateľka" uplatnila aj v marci 1998. Uspela. Daňový úrad poukázal 21. apríla 1998 na bežný účet uvedenej spoločnosti 452 307 korún. Všetky peniaze, ktoré postupne prichádzali na účty, mali podľa obžaloby prokurátora použiť Eva Ď. a Dagmar Š. pre vlatné potreby.

Nie nadarmo sa vraví, že s dobrým jedlom rastie aj chuť. Dvadsiatehosiedmeho apríla 1998 vytiahla Eva Ď., zdá sa, z rukáva eso. Na Daňovom úrade Košice IV predložila fingované daňové priznanie, na základe ktorého si uplatnila nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH vo výške 9 636 901 (!!!) korún. Oprávnenosť vyplatenia tejto sumy mali preveriť pracovníčky uvedeného daňového úradu Gabriela O. a Oľga S. Tie mali vykonať daňovú kontrolu, ale ako tvrdí obžaloba, pred ňou sa dohodli s Evou Ď. a svojou kolegyňou Dagmar Š., na priaznivom výsledku.

Usilovné daňováčky ukončili kontrolu so záverom, že "Zákon NR SR č. 289/1995 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, nebol porušený. Teda, že nárok spoločnosti Skania bol uplatnený oprávnene."

Netrvalo dlho, prakticky v priebehu dvoch mesiacov, poukázal daňový úrad na účet eseročky 9 639 901 korún. Túto sumu mali pre vlastné potreby použiť všetky štyri obvinené.

Poslednou finančnou transakciou Evy Ď. a Dagmar Š. bol nárok na vrátenie nadmerného DPH vo výške 6 173 287 korún, ktorý na Daňovom úrade Košice IV uplatnila konateľka spoločnosti Skania. Stačil mesiac a vyše šesť miliónov bolo na účte eseročky. Tomuto kroku predchádzala opäť kontrola daňového subjektu Skania, s. r. o., ktorý bol už v likvidácii. Vykonala ju obvinená Dagmar Š. spolu s kolegyňou Milušou T. Kontrolu dane z príjmov právnických osôb za obdobie od roku 1977 a za obdobie od 1. januára do 30. augusta 1998 ukončili s tým, že nezistili žiadne nedostatky. Po predchádzajúcej dohode s konateľkou spoločnosti dospeli k záveru, že Skania vstúpila do likvidácie bez majetku, záväzkov a pohľadávok. Na základe uvedeného stanoviska daňovému úradu nič nebránilo v tom, aby vydal rozhodnutie o súhlase správcu dane s výmazom spoločnosti Skania z Obchodného registra.

Kontrolu DPH Skanie za obdobie roku 1998 až ku dňu ukončenia registrácie platiteľa DPH, vykonala ako pracovníčka daňového úradu obvinená Gabriela O. A to s tým, že "zákon o dani z pridanej hodnoty nebol porušený". V nadväznosti na to Daňový úrad Košice IV vydal rozhodnutie o zrušení registrácie platiteľa DPH k 18. februáru 1999. Podľa obžaloby prokurátora, táto obvinená, ako aj jej kolegyne, ktoré robili daňové kontroly Skanie pred ňou, mali vedomosť o tom, že spoločnosť nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

Päticu Košičaniek, ktorá koncom septembra opäť zasadne na trestnú lavicu, prokurátor obžaloval z nasledujúcich trestných činov: Evu Ď. a JUDr. Dagmar Š. z pokračujúceho trestného činu podvodu formou spolupáchateľstva, Gabrielu O. a Oľgu S. z trestného činu podvodu v spolupáchateľstve. Ony dve, ale aj Dagmar Š. a Miluše T. sú obžalované aj zo zneužívania právomocí verejného činiteľa a posledne menovaná i z nadržovania.