Smer logo
 

Opravné daňové priznanie až do konca marca

Daňovník, ktorý už podal daňové priznanie a zistí, že v ňom uviedol nesprávny resp. chybný údaj, má možnosť podať do 31. marca opravné daňové priznanie.

Podľa riaditeľky odboru služieb pre verejnosť Daňového riaditeľstva (DR) SR Beáty Uhrínovej sa v takom prípade na pôvodne podané daňové priznanie pozerá ako keby nebolo podané a do úvahy sa berie len opravné daňové priznanie.

Daňovník by však nemal zabudnúť označiť konkrétny druh daňového priznania v tlačive. Ak daňovník nestihne do konca marca podať riadne alebo opravné daňové priznanie, môže podať už len dodatočné priznanie. To musí podať v prípade ak zistí, že podané priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie dane.

"V prípade ak zistí, že jeho daňová povinnosť má byť nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní, môže podať dodatočné daňové priznanie," informuje DR SR. Občanom sa v posledné marcové dni snažia podávanie priznaní uľahčiť tak daňové úrady ako aj Slovenská pošta.

Daňové úrady upravia svoje stránkové dni a otváracie hodiny podľa ich individuálnych potrieb. Konkrétne stránkové dni ako aj predĺžené otváracie hodiny úradov je možné nájsť na stránke daňového riaditeľstva www.drsr.sk. Slovenská pošta predĺži v posledný marcový deň otváracie hodiny na svojich 108 pracoviskách.

Zdro: SITA • 26.3.2009

Ako podať priznanie k ani z príjmov FO

Pošta 31.3. predĺži otváracie hodiny

Daňové úrady predĺžia otváracie hodiny a upravia stránkové dni