Smer logo
 

Očakáva sa väčší záujem o odklad platenia daní

V prípade, ak daňovník nie je schopný zaplatiť do konca marca daň môže požiadať daňový úrad o zaplatenie dane v splátkach. V žiadosti pritom musí uviesť dôvod nespôsobilosti zaplatiť daň.

Ako ďalej uviedol hovorca Daňového riaditeľstva SR Miroslav Dobák, správca dane v takýchto prípadoch požaduje od dlžníka zabezpečenie daňového nedoplatku prostredníctvom záložného práva.

Platenie daňového nedoplatku je však možné povoliť najviac na 12 mesiacov od splatnosti dane. Daňové riaditeľstvo pritom očakáva, aj vzhľadom na hospodársku krízu, že môže v tomto roku pribudnúť záujemcov o zaplatenie dane v splátkach. "Vzhľadom na globálnu finančnú krízu očakávame zvýšený záujem daňovníkov o takúto možnosť," konštatoval Dobák.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby sú do konca marca povinní podať daňovníci, ktorých zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli 49 248 Sk (1,635 tis. €). Napriek zavedeniu novej meny sa peňažné údaje v daňovom priznaní za minulý rok uvádzajú ešte v slovenských korunách. Výnimkou je iba oddiel pomocných výpočtov, kde je potrebné sumu dane na úhradu prepočítať konverzným kurzom na eurá a zaokrúhliť na eurocenty smerom nadol. Túto sumu je následne daňovník povinný do 31. marca aj uhradiť príslušnému daňovému úradu.

Tlačivá daňových priznaní sú dostupné na všetkých daňových úradoch aj na internetovej stránke DR SR, na ktorej je ich možné aj priamo vyplniť. Slovenská pošta s cieľom uľahčiť daňovníkom posielanie daňových priznaní predĺži v posledný marcový deň na svojich 108 pracoviskách otváracie hodiny.

Zdroj: SITA • 22.3.2009