Smer logo
 

Odhalili sme: Dr. Novotný používal neexistujúci akademický titul "Dr."

Zamestnanec odboru mimoriadnych kontrôl Prešov a neskôr riaditeľ Daňového úradu v Prešove sa preukazoval neexistujúcim akademickým titulom

Pred časom sme zistili, že zamestnanec Daňového riaditeľstva, odboru mimoriadnych kontrôl, Dr. Novotný používal pri výkone svojej funkcie akademický titul "Dr.", ktorý v Slovenskej republike neexistuje.

Dr. Marcel Novotný je zamestnancom Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, odboru mimoriadnych kontrôl v Prešove.

Titul Dr. je po roku 1989 často pre mnohých náhradou za skutočný titul, ktorého sú nositeľmi a to napríklad titulu "RSDr."

Bežný občan si pod titulom "Dr." môže predstaviť napríklad doktora - advokáta používajúceho titul JUDr.

Dr. Marcel Novotný je v skutočnosti nositeľom titulu PhDr.

Čo sme v tejto veci vykonali:

  1. 20.11.2006 sme podali sťažnosť proti postupu Dr. Novotného. Zamestnanec orgánu verejnej správy by nemal používať tituly, ktoré neexistujú.
  2. 15.12.2006 Daňové riaditeľstvo žiadame o poskytnutie informácie aké vzdelanie "Dr." Novotný v skutočnosti dosiahol.
  3. 29.12.2006 - Bola nám poskytnutá Informácia o titule "Dr." Novotného. Dr. Marcel Novotný je v skutočnosti PhDr. Marcel Novotný
  4. 11.1.2007 - Ďalšie informácie o vzdelaní "Dr." Novotného nám neboli poskytnuté!
  5. 11.1.2007 - Odvolanie proti rozhodnutiu o neposkytnuti informacie
  6. 19.1.2007 - Daňové riaditeľstvo po dvoch mesiacoch nakoniec prešetrilo našu sťažnosť - Dr. Novotný nemôže naďalej používať titul Dr.

Aj keď "Dr. Marcel Novotný" nebol žiadnym spôsobom potrestaný, Daňové riaditeľstvo mu naďalej prikázalo používať akad. titul PhDr.

V tejto súvislosti tiež nastáva otázka - v akom duševnom stave môže byť človek, ktorý používa neexistujúci titul, resp. titul, ktorý mu dáva pocit vyššieho vzdelania aké v skutočnosti má. Môže takáto osoba kontrolovať Vaše dane a rozhodovať aj o Vašom osude?

Aj tento malý úspech nás teší a aj naďalej budeme pracovať na zlepšení prostredia v daňovej správe.

Ďakujeme.