Smer logo
 

Akcia VÝCHOD - reportáž z relácie PAĽBA • TV MARKÍZA

Bratislava, 9. Marec 2009

Utajená policajná akcia s krycím názov "VÝCHOD" odhalila skupinu, ktorá si neoprávnene uplatňovala nadmerné odpočty dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa prvotných podozrení jej pomáhal aj riaditeľ Daňového úradu Košice IV - Ivo Prokopič, ktorý bol tiež vzatý (spolu s manželkou) do väzby a podľa anonymných oznámení a niektorých spravodajských denníkov bol nominantom Ing. Igora Šulaja - generálneho riaditeľa Dańového riaditeľstva Slovenskej republiky. V tejto súvislosti podal Ing. Igor Šulaj trestné oznámenie, aby toto tvrdenie vyvrátil.

V reportáži bolo poukázané na neoprávnené uplatňovanie tzv. nadmerných odpočtov, ktoré boli neskôr vyplácané rôznym spoločnostiam s tichým súhlasom vedenia Daňového riaditeľstva. Podľa zistení TV Markíza sú do prípadu zaplatené osoby z vysokých riadiacích funkcií Daňového úradu a vo veci naďalej prebieha vyšetrovanie.

O prípade Vás budeme aj naďalej informovať.

Nadmerný odpočet

Nadmerný odpočet v dani z pridanej hodnoty vznikne, keď suma DPH, ktorú podnikateľ zaplatil iným subjektom za nákup tovaru a služieb prevýši sumu DPH, ktorú podnikateľ vybral z predaja za tovary a služby, ktoré uskutočnil. Nadmerný odpočet ako výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu vzniká napríklad vývozcom tovarov do iných členských štátov EÚ alebo do tretích štátov. Nadmerný odpočet ako výsledný vzťah k štátnemu rozpočtu môže vzniknúť príležitostne aj iným platiteľom dane v niektorom zdaňovacom období, napríklad v prípade obstarania investičného majetku alebo v prípade sezónneho predzásobenia sa niektorými druhmi tovarov. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na skutočnosť, že prax pozná aj prípady zneužívania a podvodného vykazovania nadmerného odpočtu v snahe dosiahnuť efektívne získanie peňažných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.