Smer logo
 

Kto zdaňuje príjmy zo zahraničia

Ak pracujete v zahraničí, určovanie priznania (platenia) daní je veľmi zložité a individuálne.

Závisí od zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia SR a jednotlivých krajín. Zdroj príjmov v SR je vtedy, ak bola práca v SR fyzicky vykonávaná, t. j. daňovník sa v SR nachádzal, a to aspoň 183 dní. Priznanie sa však dá podať aj vo viacerých krajinách.

Ak ste napríklad pracovali vo Veľkej Británii a tam ste aj priznali dane, pričom v SR ste nezarobili ani korunu, podľa daňového zákona sa môže stať, že ste povinní podať daňové prizananie aj v Slovenskej republike. Ak ste však daňový rezident v ktorejkoľvek inej krajine a na Slovensku ste zarobili za celý minulý rok sumu do 49 248 Sk, dane priznávať na Slovensku nemusíte, no môže sa to oplatiť.

Ak si totiž uplatníte zákonnú nezdaniteľnú časť 98 496 Sk, štát vám ešte peniaze dokonca vráti vo forme daňového preplatku.

Najlepšie je však kontaktovať priamo úrad a spýtať sa na povinnosť DP podať, podmienky každého daňovníka pracujúceho aj v zahraničí sú totiž individuálne, špecifické. Závisia od mnohých faktorov, ako napr. trvalý pobyt, miesto práce, pobyt rodinných príslušníkov atď. Ak ste príjmy dosiahli v zahraničí a daň musíte priznať v SR, treba ich zdokladovať, či už potvrdením od zahraničného zamestnávateľa, výplatnými páskami alebo výpisom z účtu, rovnako ako treba zdokladovať aj všetky položky znižujúce základ dane (nezdaniteľná časť základu dane na manželku, daňový bonus na dieťa či nezdaniteľná časť základu dane v prípade sporenia).

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR