Smer logo
 

DANE: Kontrola Východ má preveriť oprávnenosť nárokovania a čerpania DPH

Daňové riaditeľstvo (DR) SR rozbehlo v pondelok 23. februára kontrolnú akciu pod názvom Východ, zameranú na preverenie oprávnenosti nárokovania a čerpania dane z pridanej hodnoty (DPH). Do akcie je zapojených 180 kontrolórov zo všetkých regiónov Slovenska, oznámil dnes generálny riaditeľ Igor Šulaj na tlačovej konferencii v Bratislave.

Impulzom kontroly bola skutočnosť, že polícia 20. februára zadržala riaditeľa Daňového úradu (DÚ) Košice IV Iva P. pre podozrenie z účasti na daňovej trestnej činnosti. Pracovníci daňovej správy na tomto úrade odhalili neoprávnené získanie peňazí prostredníctvom uplatneného nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH, ktorého vyplatenie v sume viac ako 2,83 milióna eur (85,26 milióna Sk) požadovala istá spoločnosť. Jej meno nezverejnili, vie sa však, že bola súčasťou reťazca obchodujúceho s kovovým odpadom.

Riaditeľa DÚ už odvolali z funkcie a ďalšie okolnosti skúmajú vyšetrovatelia Policajného zboru (PZ). "Bolo vznesené obvinenie zo spáchania trestného činu podvodu za neodvádzanie daní a zo spáchania trestného činu vydierania. Do týchto nekalých činností je údajne zapletená aj manželka bývalého riaditeľa," povedal Šulaj. Daňové podvody, ako je ten najnovší, podľa Šulaja vznikajú napriek prísnemu výberu riaditeľov DÚ. Pozícia riaditeľa v organizačnej štruktúre daňovej správy sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania, čo ukladá zákon o štátnej službe.

Každý riaditeľ musí absolvovať aj testy v zmysle medzinárodných štandardov, "aby sme vedeli zabezpečiť ich vysokú odbornosť, oni musia byť výkladnou skriňou aj pre svojich podriadených", povedal Šulaj. Podľa jeho informácií vykonávalo DR na pracovisku košického DÚ IV vyšetrovanie a spolupracovalo s policajnými a colnými orgánmi od leta 2008. Vzhľadom na odhalený prípad, DR rozhodlo o rozšírení kontrol a zvýšení ich počtu na východe Slovenska. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť čistotu daňovej správy a korektný prístup jej zamestnancov k plneniu pracovných povinností v zmysle zákona.

"Každá koruna, ktorá sa dostáva do štátneho rozpočtu v tomto krízovom období, je dvakrát vítaná," zdôraznil. "Napĺňať tento cieľ nás vedie k tomu, že spolu s PZ v marci a apríli sa uskutočnia rovnaké kontroly na južnom a západnom Slovensku," spresnil plán kontrol šéf DR. Zainteresované orgány a DR SR zistili na DÚ Košice IV, že tovar (linky na sušenie obilia), deklarovaný v dokladoch pre colné vyhlásenie, nezodpovedal skutočne prepravovanému tovaru.

Linky, ktoré daňový subjekt pri kontrole deklaroval ako nové, bol v skutočnosti kovový odpad naložený na železničných vagónoch. Náklad sa mal vyviezť do Ruska. Predmetný tovar deklarovaný v colnom vyhlásení v hodnote 15,40 milióna eur (463,94 milióna Sk) mal reálnu hodnotu asi 9460 eur (284.992 Sk). Problematické sa správcovi dane ukázali aj úhrady dodávateľských faktúr a ďalšie náležitosti, ktoré má akcia Východ bližšie objasniť.

zdroj Pluska.sk