Smer logo
 

Kde sa v daňových priznaniach robia najčastejšie chyby?

Zákon o dani z príjmov je pomerne zložitý zákon, urobiť chybu pri výpočte dane či vypĺňaní daňového priznania preto nie je žiadny problém. Najviac nedostatkov a nezrovnalostí sa vyskytuje práve u ,,laikov“ - u daňových priznaní podávaných daňovníkmi - fyzickými osobami - samostatne zárobkovo-činnými osobami alebo občanmi.

Niektoré chyby majú závažný charakter a môžu výrazne ovplyvniť výšku daňovej povinnosti. Okrem nesprávne vyplneného daňového identifikačného, či rodné čísla, prípadne chýbajúceho podpisu, či chýbajúcich príloh sa v priznaniach vyskytujú aj matematické chyby, súčtové nezrovnalosti, či nesprávne zaokrúhľovanie. "Pri príjmoch zo zahraničia je to zasa uplatnenie nesprávnej metódy zamedzenia dvojitého zdanenia príjmov,“ dopĺňa Miroslav Dobák z Daňového riaditeľstva SR.

Občanom - fyzickým osobám nepodnikateľom robí najväčší problém zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľností - či už vlastných, alebo zdedených. Na túto oblasť zaznamenávajú daňové úrady každoročne veľa dopytov, pretože sa jedná o jednorazový príjem, ktorý v súčasnosti určite nie je v zanedbateľnej výške. "Je to aj z toho dôvodu, že sa jedná o verejnosť, ktorá nemá skúsenosti s daňovými zákonmi a je pre nich problém pochopiť jednotlivé ustanovenia zákona o dani z príjmov,“ uviedol Dobák.

Ďalej veľa otázok je smerovaných na zdaňovanie príjmov zo zahraničia, najmä na príjmy zamestnanecké, pre ľudí nie je jasné, prečo musia aj na Slovensku podávať daňové priznanie, keď si dane vysporadúvajú v krajine, v ktorej ich zarobili.

Ako teda postupovať, aby ste pri vypĺňaní tlačiva nespravili chybu? Odborníci radia, že najprv si musíte ujasniť, aké príjmy ste vlastne mali a pohľadať k nim všetky potrebné potvrdenia. Zdaňovať budete podľa toho, o aké príjmy ide a v akej výške ste ich dosiahli. Potom treba zistiť, či príjem, ktorý ste vlani mali, nie je od zdanenia oslobodený, prípadne nie je oslobodená aspoň jeho časť. Až zvyšné príjmy treba zahrnúť do daňového priznania a zdaniť.

Zdroj: pravda • jpa • 12.3.2009

FAQ - časté otázky pre riznanie DPFO 2008 - I. časť

FAQ - časté otázky pre riznanie DPFO 2008 - II. časť

FAQ - časté otázky pre riznanie DPFO 2008 - III. časť

FAQ - časté otázky pre riznanie DPFO 2008 - IV. časť

FAQ - časté otázky pre riznanie DPFO 2008 - V. časť