Smer logo
 

DR SR už spracovalo viac ako 700 tis. daňových priznaní

Ku dnešnému dňu Daňové úrady na Slovensku spracovali už viac ako 700 tis. daňových priznaní k dani z príjmu za rok 2008, čo je takmer 80% z celkového očakávaného počtu.

Evidovaný počet priznaní podľa hovorcu DR SR Miroslava Dobáka nie je konečný, nakoľko časť z prijatých podaní sa ešte spracováva.

K 3. aprílu 2009 je počet evidovaných podaných daňových priznaní:

  • typu A: 324 227 ks
  • typu B: 382 528 ks

Podľa predbežných údajov si povinnosť podať daňového priznanie splnilo aj 93 233 právnických osôb.

Daňové riaditeľstvo ďalej očakáva, že celkový počet daňových priznaní za minulý rok odovzdaných do konca roka 2009 by mal dosiahnuť približne 1 005 000, čo približne zodpovedá minuloročnému objemu.

Daňové úrady v tomto roku vyhoveli aj 87 % žiadateľov, ktorí požadovali predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Tento podiel je tak porovnateľný s minulým rokom, kedy úrady kladne vyhoveli 88 percentám žiadateľov.

Ako uvádza Miroslav Dobák, hovorca daňového riaditeľstva, počet podaných žiadostí o predĺženie lehoty bol 23 293, z toho DR SR vyhovelo 20 248 žiadostiam, z toho 17 729 v prípade fyzických osôb a 2 519 právnických osôb.