Smer logo
 

Daňový úrad hľadá Zuzanu Belhorcovú

Známa Žilinčanka má na mestskom úrade zásielku z Daňového úradu. Na jej trvalú adresu, ktorú úrad eviduje, sa poštu nepodarilo doručiť.

Na oficiálnej webstránke mesta visela verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre Zuzanu Belohorcovú. Pošta je z Daňového úradu Žilina I. Nepodarilo sa ju doručiť "z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy." Úrad eviduje jej bývalú adresu v Žiline.

Belohorcová býva už skoro šesť rokov v Prahe. O zásielke ani probléme s adresou trvalého bydliska nevedela. "Ďakujem za informáciu, ale nechápem, prečo vás to zaujíma. Zmenu adresy som nahlásila," odpovedala na otázku MY Žilinských novín minulý týždeň. Problém si vraj vyrieši.

Riaditeľ Daňového úradu Žilina I. Jozef Cisarik povedal, že sú určité dokumenty, ktoré jej mohli poslať. "Informovať konkrétne by som nemohol, aj keby som vedel," povedal. Pod úrad spadá 50-tisíc daňovníkov. Vyhláška bola zverejnená 9. marca, 15 dní na jej prevzatie uplynulo v pondelok 23. marca. V tento deň sa považuje pošta za doručenú.

Zdroj: sme.sk, lk, 26.3.2009