Smer logo
 

Daňový bonus na dieťa

Na rozdiel od nezdaniteľných častí základu dane je daňový bonus na vyživované deti omnoho príjemnejšou daňovou úľavou. Daňový bonus neznižuje totiž iba základ dane (to má iba 19 %-ný efekt), ale už vypočítanú daňovú povinnosť, teda čiastku, ktorú je daňový subjekt povinný zaplatiť.

Znamená to, že bonus vo výške 6 822 Sk (226 €) vám priamo zníži daň, ktorú máte platiť štátu, čo v mnohých prípadoch môže viesť aj k daňovému preplatku, tzn., že štát vráti peniaze Vám.

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR