Smer logo
 

Daňové a colné úrady vybrali oproti plánu menej o 1,5 mld. eur

daňový úrad peniaze šetrenie výber daní

BRATISLAVA 10. septembra (WEBNOVINY) - Plnenie daňových a nedaňových príjmov štátneho rozpočtu zaostávalo za plánom aj v auguste tohto roka. Daňové a colné úrady ku koncu ôsmeho mesiaca vybrali celkovo 5,233 mld. eur, čo v porovnaní s rozpočtom predstavuje príjem nižší o 1,511 mld. eur. Daňovým úradom a colniciam sa tak podľa údajov zverejnených Daňovým riaditeľstvom SR podarilo plánované príjmy naplniť na 77,59 %. Najvýraznejšie sa pod tento výsledok podpísal nižší výber daní na tovary a služby. Domáce dane na tovary a služby v objeme 3,503 mld. eur zaostali za rozpočtom o 1,2 mld. eur. Výber samotnej dane z pridanej hodnoty pritom dosiahol 2,250 mld. eur, čo predstavovalo nižšie ako plánované príjmy o 1,070 mld. eur.

Na rozdiel od daňových príjmov, ktorých výber vo výške 5,050 mld. eur zaostal za plánom o 1,5 mld. eur, sa lepšie darilo nedaňovým príjmom. Tie boli oproti plánovanej úrovni vyššie o 29,1 mil. eur a dosiahli 182,893 mil. eur. Podpísali sa pod to predovšetkým vyššie odvody z výťažkov z lotérii a iných podobných hier, ktoré dosiahli 81,204 mil. eur a oproti rozpočtu boli vyššie o 30,3 mil. eur.

Na daniach z príjmov, ziskov a kapitálového majetku daňové a colné orgány SR vybrali ku koncu augusta celkovo 1,527 mld. eur, teda 82,09 % plánovaného objemu. Výber dane z príjmov právnických osôb pritom v porovnaní s plánom zaostal o 150,8 mil. eur a dosiahol 1,489 mld. eur. Dane odvedené fyzickými osobami pritom dosiahli 1,074 mld. eur. V rámci podielu z daní z príjmov fyzických osôb zaznamenali obce a vyššie územné celky príjem 1,146 mld. eur.

Horšie ako sa plánovalo v štátnom rozpočte dopadol aj výber spotrebných daní. Ku koncu augusta totiž colné úrady evidovali príjem z týchto daní vo výške 1,253 mld. eur, čo predstavovalo plnenie rozpočtovanej úrovne na 90,56 %. V rámci nedaňových príjmov úrady na administratívnych poplatkoch evidovali 101,4 mil. eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na úrovni 98,54 %. Pokuty a penále pritom dosiahli 221,9 tis. eur.

Celkovo by v tomto roku mali daňové a colné úrady podľa schváleného štátneho rozpočtu vybrať spolu 10,116 mld. eur. Daňové príjmy by mali z celkového objemu príjmov tvoriť 9,886 mld. eur a nedaňové príjmy takmer 231 mil. eur. Vlani pritom daňové úrady a colnice vybrali do štátneho rozpočtu spolu 9,307 mld. eur. Plán tak prekročili o 0,88 %.

Zdroj: SITA, 10.9.2009