Smer logo
 

Povinnosť priznať dane si splnilo už viac ako 212 tis. subjektov

Dva týždne pred uplynutím termínu na podanie daňových priznaní si túto povinnosť splnilo už 212 181 subjektov.

Z tohto počtu pritom počet daňových priznaní podaných právnickými osobami k 18. marcu dosiahol 12 289, čo predstavuje 9 % z celkového počtu priznaní podaných právnickými osobami v minulom roku. Daňové úrady evidujú aj 113 120 daňových priznaní fyzických osôb typu A, čo predstavuje 30 % z minuloročného počtu. Daňové priznanie typu B zatiaľ podalo 86 772 fyzických osôb, čo predstavuje 17-percentný podiel na počte priznaní podaných v roku 2008.

Daňové subjekty zatiaľ priznali celkovú daňovú povinnosť vo výške viac ako 139 mil. eur. Vyplýva to z údajov zverejnených Daňovým riaditeľstvom SR. V minulom roku pritom takmer polovica daňovníkov podala daňové priznanie v posledný možný deň.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby sú do konca marca povinní podať daňovníci, ktorých zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli 49 248 Sk (1,635 tis. €). Napriek zavedeniu novej meny sa peňažné údaje v daňovom priznaní za minulý rok uvádzajú ešte v slovenských korunách. Výnimkou je iba oddiel pomocných výpočtov, kde je potrebné sumu dane na úhradu prepočítať konverzným kurzom na eurá a zaokrúhliť na eurocenty smerom nadol. Túto sumu je následne daňovník povinný do 31. marca aj uhradiť príslušnému daňovému úradu. Tlačivá daňových priznaní sú dostupné na všetkých daňových úradoch aj na internetovej stránke DR SR, na ktorej je ich možné aj priamo vyplniť. Slovenská pošta s cieľom uľahčiť daňovníkom posielanie daňových priznaní predĺži v posledný marcový deň na svojich 108 pracoviskách otváracie hodiny.

Zdroj: SITA • webnoviny • 22.3.2009