Smer logo
 

Daň z nehnuteľností - úľava až 25.650 Sk

Ak nemáte živnosť a prenajímate byt, dom či iné priestory, máte za rok 2008 nárok nezdaniť 25 650 Sk (851 €).

Ak ste na prenájme zarobili viac, od tejto sumy odrátate 25 650 Sk. V priznaní o rok to bude 895 €. Z výsledku si môžete ešte navyše odrátať 40 % ako paušálne výdavky, takže základom dane sa stane zostávajúca suma. Ak ste však platiteľom DPH, 40 %-né výdavky si uplatniť nemôžete.
Príklad: Na prenájme ste zarobili 100 000 Sk, po odrátaní oslobodenej sumy dostaneme 74 350 Sk. Odrátame si ešte 40 % (t.j. -29.740) a výsledný čiastkový základ dane je 44 610. Z prenájmu sme tak povinní zaplatiť daň 19% vo výške 8.475,90 SK.

Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR