Smer logo
 

Ako poukázať 2%

Dôležité termíny: do 31. marca 2010

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2010

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci):

 1. Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, potom venujte pozornosť VIII. oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Do príslušných koloniek uveďte:
  • sumu 2% z vašej dane: --- Sk
  • IČO: napr. 00112233
  • Právna forma: napr. nadácia
  • Názov: napr. Nadácia pre Malé veci s veľkým srdcom
  • Sídlo: napr. Nám.SNP 5, 800 99 Žilina
 2. Vyplnené daňové priznanie za rok 2009 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

Ak ste zamestnaní:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2010 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.